ถามบ่อย


กรณี Download Google Drive ต้นฉบับเต็ม ไม่สามารถโหลดได้ ทำอย่างไร
วิธี 1 ให้รอเวลาประมาณ 24 ชม. ไม่ต้องทำอะไรจะกลับมาโหลดได้เอง

วิธี 2 หรือ copy file เข้า google drive ของตัวท่านเอง
จะสามารถโหลดได้ทันทีและตลอดเวลา
(คุณจะต้องมี Gmail ของตัวเองอยู่ก่อนแล้ว)

วิธีที่ 2 ทำดังนี้
1. ต้องมี gmail ของตัวเองอยู่แล้ว ถ้าไม่มีสมัครฟรีได้ที่ Gmail.com

2. กดตอนที่ต้องการดูออนไลน์และกดที่ลูกศรบนขวา รูปตัวอย่าง 1

3. จะเด้งมาอีกหน้ากด 3 จุดที่บนขวา และเลือก Add Star รูปตัวอย่าง 2
4. ให้เข้า
drive.google.com และเมนูด้านซ้ายเลือก Stared
ด้านขวาจะมีไฟล์ที่ add star เอาไว้ แล้ว คลิกขวาเลือก Make a copy รูปตัวอย่าง 3

5. จะมีไฟล์ใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยชื่อขึ้นต้นด้วย copy of ……
ให้คลิกขวาที่ไฟลนี้และเลือก Download 
รูปตัวอย่าง 4

6. และกด Download anyway อีกครั้ง ก็เสร็จสิ้น รูปตัวอย่าง 5

 

ขั้นตอนการลบไฟล์ที่ copy มา (ต้องลบในถังขยะด้วยพื้นที่ว่างถึงพื้นกลับมา)

1. คลิกขวาที่ไฟล์ต้องการจะลบเลือก Remove รูปลบตัวอย่าง 1

2. เมนูด้านซ้ายเลือก Trash แล้วด้านขวาเลือกไฟล์ที่จะลบอีกครั้ง รูปลบตัวอย่าง 2

3. เมนูด้านซ้าย ตรง storage เอาไว้ดูว่าพื้นที่เหลือเท่าไหร่
*** ทุกไอดี Gmail จะมีพื้นที่ฟรีว่าง 15 GB

 


Facebook